Grecja - Travelon.pl Grecja - Travelon.pl Grecja - Travelon.pl Grecja - Travelon.pl

Symbolika flagi greckiej

Symbolika flagi greckiej
14.02.11 09:00:27

Flagę Grecji tworzą prążki barwy niebieskiej i białej oraz krzyż w lweym górnym rogu. Każdy z tych atrybutów ma swoją symbolikę. Ilość prążków odpowiada ilości sylab w zdaniu: Eleftheria i Thanatos (Wolność albo śmierć), które było mottem w okresie rewolucji Helleńskiej przeciwko cesarstwu Tureckiemu w XIX w.

Niektóre teorie głoszą, że prążki odpowiadają ilości liter w greckim słowie „eleftheria“, czyli wolność. Słowo to pobudzało serca uciśnionych Greków po 400 latach niewolnictwa i inspirowało ich w walce o niepodległość.

Dlaczego flagę grecką tworzą prążki właśnie? Z pewnością dlatego, że przypominają morze otaczające brzegi Grecji. Naprzemienny układ kolorów nawiązuje do wietrznych dni na Morzu Egejskim, brak na niej już tylko wysp.

Krzyż grecki umieszczony w lewym górnym rogu flagi symbolizuje respekt i oddanie ludu greckiemu kościołowi ortodoksyjnemu. Podkreśla też rolę chrześcijaństwa w formowaniu się nowoczesnego narodu greckiego. Podczas okupacji tureckiej, grecki kościół ortodoksyjny pomagał uciemiężonym Grekom w utrzymaniu własnej kultury, języka, wiary i przede wszystkim tożsamości etnicznej, Dziś jest chrześcijaństwo nadal dominującą religią w Grecji.

Jak już zostało powiedziane, dominujące kolory na fladze: niebieska i biała nawiązuą do wzburzonych fal morskich. Według podań mitologicznych z morskich fal zrodziła się grecka bogini piękna i miłości, Afrodyta. Poza tym flaga grecka nawiązuje do błękitu nieba i bieli obłoków.