Grecja - Travelon.pl Grecja - Travelon.pl Grecja - Travelon.pl Grecja - Travelon.pl

Państwo mnichów na górze Atos

22.05.12 13:39:11

Grecki Półwysep Chalkidiki kojarzony jest z 3 palcami. Jeden z nich nosi nazwę grecką Atos, co w wolnym tłumaczeniu oznacza świętą górę. Na jej obszarze znajduje się państwo mnichów, które tworzy 20 klasztorów zamieszkiwanych głównie przez zakony męskie. Legenda głosi, że niesie za to odpowiedzialność Panna Maria, która ogłosiła obszar miejscem świętym i zakazała wstępu doń kobietom i wszystkim gatunkom płci źeńskiej. Zakazu tego pilnie dotrzymuje się już ponad 1000 lat a za jego złamanie grozi dwuletnie więzienie.

Atos ma powierzchnię 350 km2 i jest położonym najbardziej na wschód z wszystkich 3 półwyspów Chalkidiki. W jego południowej części znajduje się góra Atos, która wznosi się do wys. 2033 m. n.p.m. Jednak w różnych źródłach ta liczba się trochę od siebie różni. W prawosławnej republice mnichów mieszka dziś ok. 2000 mnichów. Administracyjnie góra jest pod rządami państwa greckiego, ale zgodnie z prawem kościelnym mieszkańcy góry Atos są zależni od patriarchy Konstantynopola. Dla wierzących prawosławna góra ma duże znaczenie jako jedno z centrów kultu religijnego. Na Atosie podobno codziennie dochodzi do cudów. Dlatego też przybywają tu tłumy pielgrzymów z prośbami o uzdrowienie i inne rzeczy mające polepszyć ich sytuację życiową. Dla pozostałych jest tu mnóstwo innych ciekawostek – zabytków z czasów bizantyjskich.

Na półwyspie znajduje się 20 otwartych wyłącznie od morza monasterów. Statek z pielgrzymami wypływa z wioski Uranopolis i wysadza ich w miasteczku Dafni. Stąd udają się do centrum Keryes i dopiero wtedy mogą wspiąć się na Świętą Górę. Wejść mogą wyłącznie ci, którzy posiadają pozwolenie: diamonistrion. W ten sposób mnisi chronią się przed niepożądanym tłumem turystów, ale żaden chętny nie ma problemu z uzyskaniem pozwolenia. Pielgrzym z pozwoleniem może poruszać się po terenie góry w ciągu 3 dni. Wyżywienie bezpłatnie zapewnią mu miejscowe klasztory. Najbardziej cenionym monasterem jest Megisti Lavra z roku 963. Najmłodszy z kolei to Stavronikita z roku 1546. Ciekawy jest też monaster Esfigmen, który zamieszkują mnisi nie uznający patriarchatu kościelnego. Kościół kilkukrotnie za pomocą sił policyjnych starał się ich wygonić, ale monaster ma bardzo silne mury i dostateczne zasoby jedzenia, wobec czego wszystkie podobne próby przetrwał.